Spameri iz Srbije

Pregled primera nemoralnog i nezakonitog oglašavanja u Srbiji

SPAM – efair4u.com – Virtuelni sajam

Newsletter – news@efair4u.com

NEWSLETTER 04.
03.02.2010.
www.efair4u.com

Virtuelni sajam, prava konferencija
Imate potrebu da predstavite nove usluge i proizvode velikom broju
potencijalnih partnera i klijenata? Želite da obeležite važan jubilej
kompanije odnosno prezentujete značajne poslovne rezultate,
prikažete novi promotivni spot?…